Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Povlakové izolace

Od nátěrových izolací se liší svojí tloušťkou, která se pohybuje od 0,5 do 5 mm.

Základním materiálem pro povlakové izolace jsou syntetické pryskyřice - epoxidové, polyesterové, příp. fenolické, které jsou nositeli chemické vlastnosti. Tato pojiva jsou modifikována přídavkem výplní, které jednak zlepšují fyzikálně-mechanické vlastnosti ( mez pevnosti, obrusnost, tepelnou odolnost) a jednak snižují ekonomickou náročnost aplikace. Pro dosažení vysokých hodnot mechanických vlastností se zpevňují jednotlivé vrstvy vložením výztuže z vláken buď skleněných nebo syntetických (ve formě tkaniny nebo netkané rohože).

Použití

Povlakové izolace se používají zejména pro střední chemická a mechanická namáhání a zejména tam, kde je nutno zajistit dokonalou nepropustnost povrchu. Často se aplikují též jako izolační membrána pod chemicky odolnou keramickou dlažbu nebo obklad. Některé typy pojiv jsou použitelné v potravinářském průmyslu a mají atest hlavního hygienika České republiky pro přímý styk s potravinami nebo pitnou vodou.

Vlastnosti

Fyzikálně-mechanické vlastnosti stěrkovaných materiálů lze upravit podle velikosti a směru namáhání přídavkem orientované nebo neorientované výztuže. Přídavkem plniv lze dosáhnout i vysoké odolnosti proti obrusu.

Trvale je lze namáhat tepelně do 60° C, nárazově do 80° C. Jejich chemická odolnost je dána typem použitého pojiva.

Hlavní oblasti použití

POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL výstelky nádrží na pivo, víno, mléko, ovocné šťávy, marinády, dřeně, ležácké tanky a spilky
ZEMĚDĚLSTVÍ výstelky nádrží na umělá hnojiva, septiky, nádrže na kejdu
CHEMICKÝ PRŮMYSL zásobníky,tanky, stáčecí prostory, sila, sklady, odtahy, pračky plynů, absorpční nádrže
ENERGETIKA

 

odsiřovací zařízení, úpravny vody, sklady chemikálií, sklady pohonných hmot
Počítadlo přístupů: