Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Hydroizolace fóliemi z mPVC

 • Popis

  Používání fólií z měkčeného PVC jako povlakové izolace chránící stavební objekty proti vodě je blíže specifikováno v ČSN 73 0600. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu mohou tvořit ochranu staveb jak proti vodě podpovrchové (spodní stavba), tak proti vodě povrchové ( ploché střechy). Izolace proti vodě při použití těchto fólií jsou vytvářeny souvrstvím z fólie z mPVC chráněné oboustranně např. netkanou textilií, deskami nebo fóliemi z plastů. Takto vytvořená izolace se k podkladu plnoplošně nelepí, pouze ve vhodných místech se z montážních důvodů spojuje s podkladem. Tento způsob provádění umožňuje kladení izolačních souvrství i na podklady, které jsou vlhké.
 • Použití

  Pro izolaci podzemních konstrukcí nad hladinou spodní vody lze použít fólii z mPVC o min. tl. 0,6 mm. U podzemních konstrukcí, které mohou být vystaveny účinkům podpovrchové vody tlakové, musí být min. tloušťka folie 1,0 mm. Použití těchto fólií v prostředí, ve kterém mohou být vystaveny trvale zvýšené teplotě, je omezeno do 70°C. V některých případech slouží izolace proti vodě též jako ochrana proti pronikání škodlivých látek do podzemních vod, nebo má zabránit pronikání radonových plynů do konstrukce. Pro tyto případy slouží speciální typy fólií s atestem od výrobce a tyto práce by měly provádět specializované firmy. Fólie z měkčeného PVC v současné době prakticky vytlačily asfaltové pásy, neboť mají mnohem lepší vlastnosti, jednodušší technologii kladení a několikanásobně vyšší trvanlivost.
 • Technické parametry

  Fólie z mPVC se vyrábí v tl. od 0,6 mm do 2,0 mm. Jejich výbornou vlastností je poměrné prodloužení při přetržení od 180 do 250 %. Mez pevnosti v tahu při přetržení dosahuje až 15 MPa. Některé typy křehnou při ohybu až při -30°C, což umožňuje práce od -5°C do 40°C.
 • Základní typy fólií

  • HIF 801 - určena pro izolace pozemních, podzemních a vodních staveb proti tlakové a prosakující vodě pH 4 - 12.
  • HIF 803 - určena k izolaci nádrží, jímek, hnojišť apod. proti pronikání odpadních zemědělských kapalin a výluhů do spodních vod. Je vhodná i k izolacím úložišť průmyslových odpadů, jejichž chemické působení odpovídá odolnosti fólie dané osvědčením.
  • HIF 804, 807 a 810 - Střešní - 804 a 807 jsou určeny pro izolace všech druhů střešních plášťů proti vodě a pro renovace starých asfaltových střech jako vrchní povlaková krytina, odolná proti UV záření. Nejsou vhodné pro pitnou vodu. HIF 810 je vyztužena textilní mřížkou a vykazuje vysokou pevnost a rozměrovou stabilitu.
  • HIF 806 - Ekoplast - určena k izolaci objektů proti únikům vybraných ropných látek při jejich dočasnému skladování a manipulaci s nimi.
  • HIF 790 - Bazénová - určena k vykládání ( vnitřní izolaci) bazénů, kde brání ztrátám vody průsakem, chrání konstrukci bazénu proti korozním účinkům vody a chemikálií v ní obsažených a zlepšuje estetický vzhled bazénů.
Počítadlo přístupů: