Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Antistaticky vodivé podlahy

Pro antistatické úpravy podlahy je předepsána ČSN 33 20 30 - "Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny" - pro prostory s nebezpečím požáru hořlavých prachů nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu a kde je třeba počítat s nebezpečnými nebo obtěžujícími účinky elektrostatických nábojů nebo s narušením výrobně technického procesu.

Z hlediska elektrizovatelnosti rozdělujeme látky podle hodnot povrchového odporu Ro na antistatické - Ro < 109Ohm; omezeně elektrizovatelné 109 Ohm < Ro < 1011 Ohm a elektrizovatelné Ro > 1011 Ohm

Z hlediska možnosti uzemnění lze látky rozdělit podle hodnoty povrchového odporu Ro na - elektricky vodivé Ro < 5 × 104 Ohm; elektrostaticky vodivé 5 × 104 Ohm < Ro < 106 Ohm a na neuzemnitelné Ro > 106 Ohm.

K hromadění elektrických nábojů dochází na objektech, jestliže není zajištěna možnost trvalého svodu elektrických nábojů do země.

Rozsah opatření před nežádoucími účinky elektrických nábojů závisí na pravděpodobnosti jejich výskytu a na pravděpodobnosti výskytu nebezpečného prostředí. Typy jednotlivých prostředí jsou předepsány v ČSN 33 20 30 vč. jejich posuzování.

Jedním z ochranných opatření je provedení elektrostaticky vodivé podlahy.Naše společnost provádí dva základní typy antistatických podlah:

  • ANTISTATICKÉ DLAŽBY jsou založeny na použití vodivých tmelů s kombinací uzemňovacích měděných pásků kladených do průběžných spar dlažby. Tyto pásky se kladou ve vzdálenosti max. 50 cm od sebe a po obvodu místnosti nebo dilatačního celku, jsou vzájemně propojeny a napojeny na uzemňovací síť. Pro pokládání dlažby se používá několik typů vodivých tmelů podle chemického namáhání, kterému je podlaha v uvažovaných prostorech vystavena. Měděné pásky se používají o min. průřezu 16 mm2 . Rozměry specielní dlažby musí být takové, aby při jakémkoliv nakročení na podlahu se chodidlo vždy dotýkalo spáry. Šířka průběžných spar je cca 12 - 15 mm. Celková tloušťka antistatické dlažby vč. penetrace, izolační membrány, tmelového lože a dlaždic je 22 - 25 mm.
  • Druhým typem úprav podlah jsou ANTISTATICKÉ LITÉ PODLAHY. U těchto podlah se provede nejprve kotvící nátěr podkladu. Poté se nalepí v předepsaných plochách uzemňovací měděné pásky a v celé ploše se provede vodivý nátěr. V konečné fázi se podlaha pokryje litou vrstvou s příměsí vodivých částic.

Vlastnosti:

  • kompletní systém má vysokou užitnou bezpečnost, je odolný proti nárazu a oděru a je použitelný v místech se středním mechanickým namáháním
  • chemicky odolný, vhodný i do míst chemicky namáhaných
  • barevné provedeníkrycí vrstvy je možné po dohodě

Výhodou těchto podlah je bezesparé provedení, podmíněné vyššími nároky na rovinnost podkladů.

Oba typy antistatických podlah mají atest Státní zkušebny č. 210 v Ostravě - Radvanicích.

Použití: v místnostech s velmi citlivými přístroji, v laboratořích, výrobních halách, v nemocnicích, tiskárnách, textilních továrnách, lakovnách, mlýnech apod., kde se musí snížit elektrický náboj podlahy.

Počítadlo přístupů: