Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Izolace proti zemní vlhkosti, vodě, radonu

 • Krystalizující těsnící systémy

  Jedná se o kapilární izolační systémy sestávající ze směsi speciálního cementu, křemičitého písku specifické zrnitosti a aktivních chemikálií. Izolační efekt je dán reakcí chemických složek, které reagují s betonovou směsí a pronikají vlivem osmotického tlaku hluboko do kapilár betonu. Reakcí se vytvoří krystaly, které uzavřou kapiláry včetně trhlin způsobených smrštěním a vytlačí z nich vlhkost. Tento proces probíhá pod tlakem nebo proti tlaku vody. Systémy jsou vhodné pro izolaci betonových konstrukcí, nádrží na odpadní vody, kanálů, základových konstrukcí, tunelů, skruží, kolektorů, vodojemů ap. (např. PENETRON, LADAX, XYPEX).
 • Stěrkové vodotěsné systémy na bázi bitumenu, asfaltu

  Jedná se o dvousložkové, bezrozpouštědlové a plastifikované těsnící hmoty, plněné bitumenem. Systémy jsou vhodné pro izolaci proti zemní vlhkosti, proti stékající i stojící tlakové vodě na zdech, betonech, obkladech a omítkách, na stěny sklepů, základů, balkóny, terasy. Vytváří pružnou, vodotěsnou vrstvu 2,5 - 8 mm tl., odolnou proti povětrnostním vlivům (např. PECIMOR 2S, PECIMOR 1K, COMBIFLEX C2, COMBIFLEX DS).
 • Stěrkové vodotěsné systémy na bázi směsí cementů a modifikovaných akrylátových disperzí

  Systémy jsou vhodné pro izolaci venkovních stěn sklepů, základy, plavecké bazény, případně sprchy, koupelny, vodní nádrže, terasy ap. Vytváří pružnou, plastickou vodotěsnou vrstvu 1,0 - 3,5 mm tl. dle typu, odolnou proti povětrnostním vlivům, překlenující trhlinky do 1 mm (např. SECCORAL, DICHTSCHLÄMME, AQUAFIN 2K, AQUAFIN DS, SANIFLEX, MAPELASTIC, AQUAFLEX).
 • Stěrkové vodotěsné systémy na bázi pryskyřičné disperze

  Systémy jsou vhodné pro izolaci ve sprchách a lázních, koupelnách. Vytváří spodní vodotěsnou pružnou vrstvu pro následné keramické obklady. Přemosťují trhlinky, vhodné na podklady savé a choulostivé na vlhko (např. sádrové omítky, tvárnice, sádrové desky, sádrokarton, anhydritové potěry), na minerální, nasákavé podklady, beton, potěry, cementové omítky, porobeton (např. LASTOGUM).
 • Protiradonová zábrana a hydroizolace

  Jedná se o dvousložkové, bezrozpouštědlové a plastifikované těsnící hmoty, plněné bitumenem. Systémy jsou vhodné pro izolaci proti zemní vlhkosti, proti stékající i stojící tlakové vodě na zdech, betonech, obkladech a omítkách, na stěny sklepů, základů, balkóny, terasy a zároveň jako izolace proti radonu (např. PECIMOR 2S, COMBIFLEX C2).
 • Izolace foliemi z plastů

  Podrobný popis této technologie najdete v následujícím technickém listu.
 • Hydroizolační přepážka HIZOP

  V místech, kde je předpokládáno zatížení izolace větším tlakem vodního sloupce než 0,5 MPa, případně kde izolací prochází ocelová výztuž, se navrhuje hydroizolační přepážka z vytvrzené stěrkové plastické hmoty ( případně s vyztužením skelnou tkaninou) pro izolaci proti pronikání vody a vlhkosti zdivem. Spojený systém s fóliemi nebo živičnými izolačními pasy zaručuje kontinuální vodotěsnou ochranu proti vodě a vlhkosti.
Počítadlo přístupů: