Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Izolace a podlahoviny v zemědělství a potravinářském průmyslu

Firma Acidotechna spol s r. o. má dlouholeté zkušenosti s prováděním izolací proti chemickým vlivům a podlah ve všech odvětvích národního hospodářství. Při stále zvyšující se chemizaci všech oblastí našeho života je nutno zamezit působení chemických látek na naše okolí. Je známo, že např. 1 l nafty dokáže znečistit 1,000.000 litrů pitné vody. Neodborně navržené a nekvalitně provedené izolace proti chemikáliím ohrožují životnost nejen stavebního díla, ale zejména životní prostředí. V současné době působí na českém trhu celá řada firem, které nemají dostatečné znalosti a technické zázemí ke kvalitnímu provádění těchto prací. Společnost Acidotechna má vlastní laboratoř, zkušebnu, výrobnu tmelů a zejména zkušený tým kvalifikovaných techniků.

Pro oblast zemědělství nabízíme zejména:

staj.jpg (13437 bytes)

 • izolace vodojemů
 • podlahy v zemědělských objektech ( chov zemědělských zvířat)
 • izolace septiků, jímek, silážních žlabů, žump
 • izolace nádrží na kapalná hnojiva
 • nepropustné podlahy ve skladech herbicidů, pesticidů a práškových hnojiv
 • olejivzdorné podlahy ve strojních dílnách a kyselinovzdorné podlahy v nabíjárnách akubaterií
 • ochranné vany stáčení PHM
 • bezesparé podlahy ve skladových prostorách

Pro oblast potravinářského průmyslu nabízíme ( vč. atestu pro přímý styk s potravinami):

sklad.jpg (8524 bytes)

 • pivovary
 • izolace ležáckých tanků a spilek, podlahy pod mycími a plnicími linkami
 • mlékárny - podlahy pod plnící linky, izolace spec. nádrží ( zrání sýrů)
 • zpracování masa - nekluzné bezesparé podlahy
 • výroba nealkoholických nápojů - nepropustné podlahy, izolace nádrží na ovocné šťávy a sirupy
 • sklady a úpravny ovoce, zeleniny a brambor

Některé typy povlaků je možno použít i na vlhké podklady.Na uvedené aplikace si naše společnost vyrábí celou řadu chemicky odolných tmelů. Kromě toho zpracovává i výrobky specializovaných českých i zahraničních firem. Výběr materiálů se řídí provozními podmínkami a požadavky zákazníka. Konkrétní případy aplikací doporučujeme konzultovat s našimi techniky na níže uvedené adrese. Všechny konzultace jsou bezplatné.

Na všechny práce vystavujeme atesty, příp. potvrzení o shodě.

Počítadlo přístupů: