Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Izolace proti ropným produktům (ve smyslu ČSN 75 3415)

Ropné produkty patří mezi nejnebezpečnější látky ohrožující ekologickou přírodní rovnováhu. Nejsou tak chemicky agresivní jako např. kyseliny nebo louhy, jejich nebezpečnost tkví jednak v jejich používání ve velkých objemech, jednak v podceňování jejich účinku a jednak ve skutečnosti, že i velmi malé množství látek stačí zamořit rozsáhlé vodní zdroje zejména pitné vody.

Ze všech těchto důvodů je nutno zabránit ropě a jejím derivátům - benzínu, naftě, různým druhům olejů (topných nebo mazacích), mazutu a dalším produktům v jejich průniku do geologického podloží a tím i příp. znečištění vodních zdrojů a vodních toků. Každá (i domácí) nádrž (např. na topný olej) by měla být umístěna v havarijní jímce izolované proti průniku skladované látky do podloží - nemluvě už vůbec o čerpacích stanicích pohonných hmot, stáčištích, ale i např. skladech odpadů z obráběcích strojů obsahujících řezné a vrtné emulze.

Naše společnost se touto problematikou dlouhodobě zabývá a má více než 40tileté zkušenosti s prováděním izolací proti průniku tohoto typu látek do podloží resp. do vodních toků.

  • Optimálním řešením izolace zahajovaného stavebního objektu proti průniku ropných produktů je zabudování odolné folie přímo do stavebního díla. Pro tyto účely se používá řada fóliových materiálů z plastů. Oboustranně chráněná vrstvou betonu nebo cementového potěru poskytuje folie dokonalou ochranu proti všem druhům ropných produktů a některým rozpouštědlům.
  • Izolačních systémů prováděných na ukončeném stavebním díle je celá řada a jejich odolnost proti ropným produktům lze vhodně kombinovat s odolností proti jiným chemickým vlivům nebo proti mechanickému namáhání.
  • Velmi dobré vlastnosti a vhodnost zejména pro ochranu členitých objektů vykazuje skelný laminát prováděný přímo na stavbě. Vysoká odolnost proti všem ropným produktům, snadná tvarovatelnost, dobrá přilnavost k podkladu, možnost kombinace s jinými materiály (ocel, kamenina) a jednoduchost napojení předurčuje tento materiál pro celou řadu aplikací. Dokáže překlenout a utěsnit i vlasové trhliny vznikající v betonu, čímž se liší od nátěrových systémů různých typů, které jsou sice jako nejjednodušší systémy aplikovány, ale často vlivem pohybů betonových podkladů nebo vlivem účinků povětrnosti praskají a nezaručují těsnost. Výjimkou jsou pouze nátěrové resp. stěrkové systémy obsahující vyztužující prvky, ať už ve formě rozptýlených skleněných vláken nebo skleněných fólií, tzv. vloček.
  • Vynikající odolnost proti mechanickému namáhání spojenou s dokonalou těsností vykazují polymerbetonové směsi. Tato směs polymerních pojiv s přesně řízenou granulometrickou křivkou inertní výplně je schopna ve velkých plochách utěsnit stavební dílo i při velkém mechanickém namáhání (např. pojezdech těžké techniky, skladování odpadu z obrábění apod.)
  • Klasickým způsobem ochrany působícím i esteticky je keramická dlažba položená do chemicky odolného tmelu a jištěná izolační membránou. Tento izolační systém se používá zejména při kombinovaném namáhání ropnými produkty i jinými chemicky agresivními látkami spojeném příp. i s mechanickým a tepelným namáháním.

Jak vyplývá z tohoto stručného přehledu, je způsobů a metod ochrany stavebního díla proti pronikání ropných produktů celá řada. Jejich výběr však nezávisí pouze na prosté aplikaci některého z výše uvedených materiálů. K řádné funkci izolačního systému patří i dokonalé provedení detailů - izolace rohů, koutů, hran, dokonalé a těsné napojení přívodů a odvodů, kotvících prvků, prostupů, příp. ochrana stěn a stropů. Z toho vyplývá, že tyto aplikace může provádět pouze firma vybavená nejen dostatečnými znalostmi materiálů a technologií, ale i znalostmi konstrukčních principů a příslušnými znalostmi projekčními.

Takovou firmou je právě ACIDOTECHNA® spol. s r. o., která disponuje nejen dostatečným kádrem techniků a odborných dělníků, ale i vlastní projekční složkou, laboratoří a zkušebnou. Obraťte se proto s důvěrou s Vašimi projekty v této oblasti na naše techniky, kteří Vaše problémy v rámci realizace zakázky zdarma odborně vyřeší.

Počítadlo přístupů: