Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Pokládání čedičových dlaždic do speciálních tmelů

Speciální tmely pro pokládání čedičových dlaždic jsou používány všude tam, kde se vyskytují takové pracovní podmínky, ve kterých cementová malta nemůže splňovat podmínky dokonalé fixace dlaždic k podkladu. Jedná se zejména o plochy silně mechanicky nebo chemicky namáhané. Pouze v těchto speciálních podmínkách se vyplatí použít tyto tmely, protože jejich aplikace je ekonomicky náročnější.

Nejčastěji používaný tmel pro pokládání čedičových dlaždic je tmel Fugacid® 30 . Je to dvousložkový tmel na bázi epoxidové pryskyřice, který po vytvrzení vykazuje následující vlastnosti:Objemová hmotnost kg/m3 1800±100
Mez pevnosti v tlaku - min. MPa 70
  k betonu min. MPa 1,5
  k oceli min. MPa 2,5
  k čediči min. MPa 3
Nasákavost max. % 0,5
Tepelná odolnost - trvalá °C 60
  - nárazová °C 80

Tmel je vhodný pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním - dílny, sklady, nakládací rampy, papírny, mořírny, energetika, nájezdy a sjezdy do garáží, čerpací stanice PHM, akumulátorovny, vnitřní obklady zásobníků a potrubí příp. dalších technologických celků. Tmel lze použít i pro dlažby a obklady v potravinářském průmyslu (pivovary, mlékárny, cukrovary, pekárny, masná výroba, konzervárny, výroba nealkoholických nápojů, příp. pro opravy betonových konstrukcí), pokud tento nepřijde do přímého styku s potravinami.

Fugacid 30 odolává středně silnému kyselému i alkalickému namáhání, roztokům solí, některým rozpouštědlům, pohonným hmotám a olejům. Vzhledem k rozsáhlé variabilitě chemických látek a možných koncentrací doporučujeme konkrétní případy aplikací bezplatně konzultovat s našimi techniky na níže uvedené adrese.

Pro kladení dlaždic nutno dodržet tato základní pravidla:

pro kladení na betonový podklad

  • dobře očistit povrch betonu
  • dlažbu aplikovat pouze na beton suchý, čistý a vyzrálý s min. pevností v tlaku 25 MPa
  • provést hloubkový kotvící nátěr Fugacid 100
  • pro chemicky trvale namáhané podlahy nutno provést izolační chemicky odolnou membránu
  • nanést při teplotě 15 - 20°C rovnoměrně 6 - 10 mm silnou vrstvu Fugacidu 30, položit do ní čedičové dlaždice a vyspárovat týmž tmelem
  • položenou dlažbu zatížit mechanicky nejdříve po 48 hodinách, chemicky po 7 dnech ( při teplotě 20°C)

pro kladení na ocelový podklad

  • dobře odmastit a očistit povrch oceli nejlépe otryskáním na čistotu SA 2 % a drsnost 80 - 120 μ - čedičový obklad nutno aplikovat do 6ti hodin po otryskání na suchý a čistý podklad (pozor na rosný bod)
  • nanést při teplotě 15 - 20°C rovnoměrně 6 - 10 mm silnou vrstvu Fugacidu 30, položit do ní čedičové dlaždice a vyspárovat týmž tmelem
  • položený obklad je možno zatížit mechanicky nejdříve po 48 hodinách, chemicky po 7 dnech ( při teplotě 20°C)

Tmel Fugacid 30 a příslušný základní kotvící nátěr Fugacid 100 vyrábí a dodává naše společnost. Současně provádíme pokládání čedičové dlažby pro všechna mechanická i chemická namáhání i do jiných tmelů, konzultujeme projekty týkající se těchto aplikací, případně zajišťujeme znalecké posudky v tomto oboru.

Na tmel vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha AO 204 certifikát a stavební a technické osvědčení č. 405 0145 113.

Počítadlo přístupů: