Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Chemicky odolné systémy se skelnou výztuží

Jednou z nejprogresivnějších technologií současnosti a budoucnosti v protikorozní ochraně staveb a technologických zařízení i v těch nejtěžších podmínkách se jeví aplikace kompozitních materiálů vyztužených skleněnými fóliemi - vločkami (flakes) nebo skleněnými vlákny.
 

SYSTÉMY SE SKLENĚNÝMI VLOČKAMI - FLAKELINES

Základem těchto kompozitních materiálů je vyztužující prvek ve formě skleněné nebo keramické folie (flake) o tloušťce 5 až 10 mikrometrů. Tyto vločky jsou uloženy do matrice - pojiva a při nanášení se ukládají vodorovně s povrchem do vícevrstvého systému. Při tloušťce vrstvy 1 až 2 mm je takto nad sebou uloženo až 260 vrstev nepropustných skleněných fólií.

Tato struktura ochranné vrstvy je prakticky neprůchodná pro průnik nebo difúzi jakéhokoli korozního media k podkladu a je i příčinou vysoké odolnosti systému proti otěru. Chemická a tepelná odolnost je dána použitým pojivem a může dosáhnout při krátkodobém namáhání až 180°C. Tento systém se nanáší na předem upravený podklad (beton, ocel) válečkem, stěrkou nebo stříkáním. Systém lze provést i ve vodivé úpravě.
 

Systém vyztužený 			vločkami (100 kB)
Systém vyztužený vločkami
Laminovaný systém 			(105 kB)
Laminovaný systém


SYSTÉMY VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNYJedná se v podstatě o skelné lamináty, kde je jako vyztužující a nosný prvek použita rohož ze sekaných skleněných vláken s vyšší a nižší gramáží. Aplikuje se v 1 až 3 vrstvách. Vrstvy jsou propojeny speciálními pryskyřicemi s vysokou tepelnou a chemickou odolností plněné vybranými mikromletými plnivy.

Výhodou tohoto systému je jeho vynikající mechanická odolnost po vytvrdnutí a schopnost přemostění trhlin v podkladu. Také tuto technologii lze provést ve vodivé úpravě. Systém se laminuje pomocí válečků a stěrek k tomu určených.

Nejčastější oblastí použití obou systémů je chemický průmysl, čistírny odpadních vod, podlahy, kanály v chemických provozech, zásobníky a trubní vedení, stáčení chemikálií, výměníky tepla, ochranné výstelky komínů elektráren, spalovny, galvanovny, výroba celulózy a papíru atd. Nejširší oblastí užití těchto materiálů jsou odsiřovací jednotky tepelných elektráren, kde nejstarší aplikace jsou v provozu již více než 20 let.

Počítadlo přístupů: