Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Epoxidové tmely FUGACID®

Acidotechna® spol. s r. o. vyrábí řadu epoxidových tmelů Fugacid®:

  • Fugacid® 15 - se používá jako základní vrstva při provádění chemicky odolných povlaků ve stavebnictví, průmyslu apod.
  • Fugacid® 25 - se používá jako krycí vrstva při provádění chemicky odolných povlaků ve stavebnictví a průmyslu
  • Fugacid® 30 - se používá jako podkladní a spárovací tmel pro chemicky odolné obklady, vyzdívky a dlažby. Tmel je možno použít též na opravy poškozených stavebních dílů příp. vyrovnání nerovných povrchů.
  • Fugacid® 100 - se používá jako základní kotvící nátěr pro všechny typy Fugacidů

Tmely Fugacid 15 a Fugacid 25 jsou stěrkové izolační hmoty pro vytváření chemicky odolných bezesparých povlaků na betonových, zděných nebo kovových podkladech. Podkladový tmel Fugacid 15 má světle šedivou barvu nenormalizovaného odstínu a používá se jako základní vrstva pod tmel Fugacid25.

Povlakový tmel Fugacid 25 se vyrábí v červenohnědé a v bílé barvě, případně i v jiných barevných variantách a používá se jako vrchní krycí vrstva na základní vrstvu tmelu Fugacid 15.

Povlakové tmely se zpracovávají při teplotě 15 až 25°C. Očištěné a suché betonové, příp. jiné nasákavé podklady se opatří základním kotvícím nátěrem Fugacid 100, kovové povrchy se očistí odmaštěním a obroušením nebo otryskáním. Před nanášením se tmel smíchá s tvrdidlem řady P. Doba zpracovatelnosti je 25 - 30 minut při 20°C. Nanášení se provádí tak, že nejprve se nanese vrstva tmelu Fugacid 15 a po jejím zatvrdnutí do stadia, kdy povlak snese mechanické zatížení, ale na povrchu je ještě lepivý, se ihned nanáší vrstva tmelu Fugacid 25. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 0,4 až 0,5 mm, které odpovídá spotřeba 0,6 - 0,8 kg na 1 m2. Zpravidla se nanášejí dvě vrstvy, t. j. základní tmelem Fugacid 15 a vrchní povlakovým tmelem Fugacid 25. Pro dosažení vyšších hodnot mechanických vlastností je možno vrstvu Fugacidu 15 vyztužit tkaninou ze skleněných vláken plátnové vazby.

Tmel Fugacid 30 je pokládací a spárovací tmel pro chemicky odolné keramické i čedičové obklady, dlažby a vyzdívky, odolný vůči chemikáliím, pohonným hmotám a olejům. Používá se též na opravy stavebních dílů poškozených trhlinami, odpadlých částí betonových konstrukcí, těsnění kanalizačních potrubí a pod. Tmel Fugacid 30 je tixotropní pasta šedé barvy nenormalizovaného odstínu. Tmel se zpracovává při teplotě 15 - 25°C. Před nanášením se tmel smísí s tvrdidlem řady P. Namíchá se vždy jen takové množství, které lze zpracovat do 30 minut. Po dokonalém zakotvení dlažby či obkladu se provádí vyspárování týmž tmelem. Spotřeba: 12 - 20 kg/m2 (dle tloušťky tmelového lože a šířky spár)

Fugacid 100 je roztok epoxidové pryskyřice v nízkovroucím rozpouštědle - hořlavina I. třídy. Používá se jako základní kotvící nátěr pro epoxidové tmely. Po smísení s tvrdidlem v předepsaném poměru se nanáší štětcem nebo válečkem v l - 2 vrstvách podle savosti podkladu. Spotřeba: 0,3 -0,7 kg/m2.

Na tyto výrobky vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha AO 204 certifikát a stavební a technické osvědčení č. 405 0145 113.

Chemická odolnost tmelů:
všechny tmely vykazují velmi dobrou odolnost proti působení agresivních látek, minerálních olejů a nepolárních rozpouštědel. Vzhledem k rozsáhlé variabilitě chemických látek a možných koncentrací doporučujeme konkrétní případy aplikací konzultovat s našimi techniky.

Technické údaje:
  Fugacid® 15 Fugacid® 25 Fugacid® 30 Fugacid® 100
Objemová hmotnost kg/m3 1600 1600 1800 1000
Obsah netěkavých složek % 99 99 99 25
Obsah popele max. % 45 45 75 2
Mez pevnosti v tlaku min. MPa 50 50 60 -
Přídržnost - k betonu min. MPa 1,5 1,5 1,5 -
Přídržnost - k oceli min. MPa 2,5 2,5 2,0 -
Tepelná odolnost: - trvalá °C 50 50 60 -
Tepelná odolnost: - nárazová °C 60 60 80 -
Nasákavost za normální teploty % 0,5 0,5 0,6 -
Doba zpracovatelnosti při 20°C min 30 30 30 60
Poměr mísení s tvrdidlem - hm.d. tvrdidla na 100 hm.d. Fugacidu hm. d. 6.2 6.2 3.0 2.0
Balení kg 10 10 13 5,10, 20, 200

 

Počítadlo přístupů: