Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Poptávkový list - PODLAHY

Pozn.: Pro chemicky namáhané podlahy použijte prosím poptávkový list pro Izolace proti chemickým vlivům
ODBĚRATEL:
(adresa)

Zástupce odběratele:
tel: fax:
IČO: e-mail:
PROJEKTANT:
(adresa)
 
 
Zástupce:
 
tel: fax:
e-mail:
Název a místo stavby:  
objekt:  
Termín provádění prací:  
Lhůta provedení:  

1.   Požadovaný druh podlah:
  (občanská výstavba): (dlažba):
  (průmyslová podlaha):
  Požadavky na vlastnosti:  antistatická 
   protiskluzná 
   hladká 
   paropropustná 
   pro přímý styk s potravinami 
   jiné   
2.   Požadovaná barva:
  RAL:
3.   Požadovaná tloušťka vrstvy povrchové úpravy:
 
4.   Výměry:
 
5.   Místo provádění
 
6.   Izolace proti spodní vodě (zemní vlhkosti)
  pokud ano, uveďte druh izolace:
7.   Jsou chráněné prostory podsklepeny
  pokud ano, popište umístění v objektu:  
8.   Typ stavby
  pokud oprava, uveďte původní povrchové úpravy:
9.   Stav podkladu izolovaných ploch:
  (nový podklad) - tloušťka, třída, výztuž:
  (jiný podklad) - jaký (nutná prohlídka):  
10.   Požadavek na dodávku vč. podkladního betonu (tloušťka, třída, výztuž)
 
11.   Podlaha je spádována
  pokud ano, uveďte kolik %:
12.   Podlaha je odvodněna
 
13.   Mytí vodou
 
  teplota oplachu:  
14.   Tepelný režim
  trvalá teplota:   °C
  nejvyšší teplota:   °C
  nejnižší teplota:   °C
  teplotní změna z:   °C na   °C za   min
15.   Mechanické namáhání
  pokud jinak, uveďte jak:
16.   Pojezd koly
  pokud jiné, uveďte druh:  
17.   Maximální zatížení
  kg/ cm2
18.   Vzdálenost objektu od skladu:
  m
19.   Výška objektu:
  m
20.   Jiné důležité údaje
 
21.   Dotazník vypracoval
  jméno:
  tel.:
  e-mail:
V dne
Na základě tohoto dotazníku Vám bude vypracována a zaslána cenová nabídka.

Počítadlo přístupů: