Michelská 12a
145 01 Praha 4
tel.: +420 241 480 136
mail: info@acidotechna.cz
   

Poptávkový list - izolace proti chemickým vlivům

ODBĚRATEL:
(adresa)

Zástupce odběratele:
tel: fax:
IČO: e-mail:
PROJEKTANT:
(adresa)

Zástupce:
tel: fax:
e-mail:
Název a místo stavby:
objekt:
Termín provádění prací:
Lhůta provedení:

1.  
 
Popis izolovaných ploch (podlahy, stěny, kanály, nádrže, technologická zařízení, havarijní jímky, stáčení chemikálií apod.)
 
2.   Výměry:
 
3.   Poloha izolovaných ploch
 
4.   Izolace proti spodní vodě (zemní vlhkosti)
  pokud ano, uveďte druh izolace:
5.   Jsou chráněné prostory podsklepeny?
  pokud ano, popište umístění v objektu:
6.   Typ stavby
  pokud oprava, uveďte původní povrchové úpravy:
7.   Stav podkladu izolovaných ploch:
  (nový podklad) - tloušťka, třída, výztuž:
  (jiný podklad) - jaký:
8.   Parametry podkladního betonu (v případě, že požadujete jeho dodávku od naší společnosti)
 
9.   Podlaha je spádována
  pokud ano, uveďte kolik %:
10.   Podlaha je odvodněna
 
11.   Mají se chránit
  stěny
  sokl pokud ano, uveďte výšku v cm:
  stěny nad soklem pokud ano, uveďte do jaké výšky v cm:
  strop
12.   Přijde povrch do přímého styku s potravinami nebo pitnou vodou ?
 
13.  
 
 
Chemické namáhání (uveďte všechny chemikálie a jejich kombinace, koncentraci, teplotu, vzájemné chemické reakce, pořadí působení a. j.). Pokud se chemikálie vyskytují pouze v některých místech, přiložte k vyplněnému dotazníku technologický výkres nebo náčrt.
 
14.   Jedná se o namáhání
 
15.   Tepelný režim
  trvalá teplota: °C
  nejvyšší teplota: °C
  nejnižší teplota: °C
  teplotní změna z: °C na °C za min
16.   Čištění oplachem vodou
 
  teplota oplachu:
  chemicky (čím):
17.   Mechanické namáhání
  pokud jinak, uveďte jak:
18.   Pojezd koly
  pokud jiné, uveďte druh:  
19.   Maximální zatížení
  kg/ cm2
20.   Pokud se jedná o rekonstrukci, jaký byl pro izolace použit původně materiál
 
21.   Druh izolací dle projektanta:
 
22.   Tloušťka izolace dle projektanta:
  cm
23.   Vzdálenost objektu od skladu:
  m
24.   Výška objektu:
  m
25.   Jiné důležité údaje
 
26.   Dotazník vypracoval
  jméno:
  tel.:
  e-mail:
V dne
Na základě tohoto dotazníku Vám bude vypracována a zaslána cenová nabídka.

Počítadlo přístupů: